yuanlch955my_name

为我的越南学生开辟的第一片园地

Vườn HỌC TIẾNG HOA đầu tiên dành cho học sinh của tôi

日历
« 十月 2009 »
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

文章分類

RSS

  • rss 0.90
  • rss 1.0
  • rss 2.0
  • atom

汉字输入――纵横输入法

        
对于初学汉语的越南学员想以拼音或注音输入汉字确实是一大难题。仓颉或五笔输入法虽能解决读音上的障碍,不过对汉字部首与部件必须具有相当的认识,而且学习起来也有较大的难度。偶然的机会,获得了这套“纵横输入法”,个人觉得它是越南学员学习汉字输入的首选软件。其优点在于极易上手。只要对汉字笔划笔形稍有认识,便能在极短时间掌握这一输入法。

       Đối với học viên người Việt Nam bắt đầu học chữ Hoa, muốn nhập tiếng Hoa bằng bộ gõ phiêm âm latin hoặc phù hiệu chú âm quả là một điều khó, vì bộ gõ này dựa vào âm đọc để gõ chữ. Còn bộ gõ chuyên nghiệp Ngũ bút hoặc Thương hiệp là 2 bộ gõ dựa trên nguyên tắc phân tích hình nét của chữ để nhập liệu, tuy không cần biết âm đọc của chữ nhưng lại quá khó đối với người học và đòi hỏi phải có hiểu biết nhất định về chữ Hoa.

        Bộ gõ Zongheng rất phù hợp với học viên người Việt Nam, chỉ cần nắm được các nét cơ bản của chữ Hoa là có thể nhập chữ Hoa qua bộ gõ này trong một thời gian rất ngắn.


         纵横码是香港苏浙沪同乡会永远名誉会长周忠继先生受到 “ 四角号码查字方法 ” 的启发而发明的一种易学便捷的计算机汉字输入法,纵横输入法系统软件由周忠继先生与苏州大学纵横汉字信息技术研究所合作研制。纵横码输入法除了具有简繁体版特点以外,还有以下几个突出的特点:

一、码长短:输入单字最长用 4 个数码、词组最长用 6 个数码。
二、词库大:已有包括三万汉字字库及超过 30 万词组。
三、入门易:五分钟入门, 40 分钟掌握基本规则,练习一个月即达到熟练使用。
四、速度快:录入速度超过一般输入法,比赛纪录达到 999 字 /5 分钟。
五、适用广:从幼儿到老年人皆可用,特别适用于非普通话人群及少数民族、外国人。
六、投入少:输入法软件由周忠继先生无私援助。
七、技术强:苏州大学纵横码研究所承担持续的技术开发与支持。


         胡志明市华语成人教育中心是获得该软件使用授权书的其一单位,目前正采用这套输入法教程。参加学习的有来自各地的越华子弟。小自十多岁,长至六十多岁。有些学员问我,到底用哪种输入法速度更快?我认为,只要操作熟练,就能得心应手。更重要的是纵横输入法更适合越南学生。

纵横码入门:ckct.pps
纵横输入法(简体版)http://www.ckcsys.com/download/index_s.html
纵横输入法(繁体版)http://www.ckcsys.com/download/index_t.html

                                 

可以参阅我的moodle课程:

http://school.huayuworld.org/moodle03/course/view.php?id=1024 

引用网页:http://www.ckcsys.com/


发表评论
 authimage

Powered by lifetype. Themes of Good Weber.